Sankce - rok 2015

Spisová značka Účastník řízení Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
sukls152396/2014 Gynedan, s.r.o. § 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. g) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP, § 24 odst. 2 ZZP,

19.000 1.1.2015
sukls155247/2014 BELU stomatologické centrum, s.r.o. § 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. j) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP, § 28 odst. 1 ZZP

36.000  30.1.2015 
sukls160786/2014 Nemocnice Český Krumlov, a.s. § 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. j) ZZP, § 46 odst. 1 písm. j)

§ 21 odst. 1 ZZP, § 21 odst. 1 ZZP, § 21 odst. 1, § 28 odst. 1

 

87.900 23.3.2015
sukls173136/2014 Ing. Jaroslav Jarolímek § 46 odst. 7 písm. f) ZZP, § 46 odst. 7 písm. f) ZZP,

§ 31 odst. 2 ZZP, § 31 odst. 2 ZZP

25.000 17.2.2015
sukls206304/2014 Lázeňské centrum Dr. Peták, s.r.o. § 46 odst. 1 písm. b) ZZP, § 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. e) ZZP, § 46 odst. 1 písm. e) ZZP, § 46 odst. 1 písm. j) ZZP, § 46 odst. 1 písm. k) ZZP

 § 20 odst. 1 písm. a) ZZP, § 21 odst. 1 ZZP, § 22 odst. 1 písm. a) ZZP, § 22 odst. 1 písm a) ZZP, § 28 odst. 1 ZZP, § 30 odst. 1 ZZP

230.000 24.3.2015
sukls15550/2015 TOP ESTHETIC, centrum estetické a oční medicíny, s.r.o. § 46 odst. 1 písm. d) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP 

15.000 5.3.2015
sukls22215/2015 S-DENTES, s.r.o. § 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. d) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP, § 21 odst. 1 ZZP 

25.000 6.3.2015
sukls43079/2015 ZUBART, s.r.o. § 46 odst. 1 písm. d) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP 

15.000 9.4.2015
sukls75383/2015 DAVIDILENS, s.r.o. § 89 odst. 1 písm. c) NZZP

§ 60 odst. 1 NZZP

6.000 16.5.2015
sukls75448/2015 Medinel, s.r.o.

§ 89 odst. 1 písm. c) NZZP, § 89 odst. 1 písm. c) NZZP

§ 60 odst. 1 NZZP, § 60 odst. 1 NZZP

25.000 23.5.2015
sukls53654/2015 MDDr. Kristýna Báčová, zubní lékařka, s.r.o.

 § 89 odst. 1 písm. c) NZZP

§ 60 odst. 1 NZZP

6.000 23.5.2015
sukls199329/2014 Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

§ 46 odst. 1 písm. d) ZZP 

§ 21 odst. 1 ZZP 

40.000 28.5.2015
sukls80442/2015 Frident, zubní ordinace a laboratoř, s.r.o.

 § 46 odst. 1 písm. j) ZZP, § 46 odst. 1 písm. j) ZZP, § 46 odst. 1 písm. j) ZZP

 § 28 odst. 1 ZZP, § 28 odst. 1 ZZP, § 28 odst. 1 ZZP

45.000 28.5.2015
sukls98245/2015 Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

 § 46 odst. 1 písm. j) ZZP

§ 28 odst. 1 ZZP 

50.000 23.6.2015
sukls98187/2015 CHIRMEDICA, s.r.o.

 § 89 odst. 1 písm. c) NZZP

§ 60 odst. 1 NZZP

17.000 24.6.2015
sukls100347/2015 SALAEGRO A.J.C., s.r.o.

 § 89 odst. 1 písm. c) NZZP

§ 60 odst. 1 NZZP 

20.000 8.7.2015
sukls100388/2015 OPAVA MEDICA, s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. g) ZZP

§ 24 odst. 2 písm. a) ZZP

28.000 30.6.2015
sukls17696/2015 ACREDULA BENEDICTA s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. a) ZZP 

§ 4 odst. 1 ZZP 

41.000 3.7.2015
sukls100199/2015 GYNAKORD, s.r.o.

§ 89 odst. 1 písm. b)  NZZP

§ 60 odst.  NZZP

14.000 17.7.2015
sukls116665/2015 Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.

 § 46 odst. 1 písm. a) ZZP

§ 4 odst. 1 ZZP 

70.000 22.7.2015
sukls75391/2015 B.Braun Avitum Austerlitz, s.r.o.

 §46 odst. 1 písm. b) ZZP

§ 20 odst. 1 ZZP

57.060 11.8.2015
sukls38070/2015 INMED, s.r.o.

§ 89 odst. 1 písem. c) NZZP 

§ 60 odst. 1 NZZP 

17.000 27.8.2015
sukls48069/2015 Nemocnice Nový Jičín

§ 46 odst. 1 písm. g) ZZP, § 46 odst. 1 písm. b) ZZP, § 46 odst. 1 písm. j) ZZP

§ 24 odst. 2 písm. a) ZZP, § 20 odst. 1 písm. c) ZZP, § 28 odst. 1 ZZP 

60.000 19.8.2015
sukls17857/2015 NewWaterMeaning, s.r.o.

§ 46 odst. 7 písm. e) ZZP

§ 31 odst. 1 ZZP 

24.000 19.8.2015
sukls30656/2015 MUDr. Irena Horáková, zubní lékařka, s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. d) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP 

16.000 22.8.2015
sukls100298/2015 USMÍVEJTE SE, s.r.o.

§ 89 odst. 1 písm. c) NZZP 

§ 60 odst. 1 NZZP 

17.000 22.9.2015
sukls29667/2015 Středomoravská nemocniční, a.s.

§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP 

§ 28 odst. 1 ZZP 

34.000 8.10.2015
sukls153268/2015 MUDr. Milan Bejvl,s.r.o.

§ 89 odst. 1 písm. c) NZZP

§ 60 odst. 1 NZZP 

10.000 6.10.2015
sukls168604/2015 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

§ 46 odst. 1 písm. b) ZZP, § 46 odst. 1 písm. ZZP d), § 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. f) ZZP 

§ 20 odst. 1 písm. c) ZZP, § 21 odst. 1 ZZP, § 21 odst. 1 ZZP, § 22 odst. 4 ZZP 

95.000 22.10.2015
sukls19566/2015 A+A Dent s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP,  

 § 28 odst. 1 ZZP,

23.000 10.11.2015
sukls202116/2015 S A P spol. s.r.o.

§ 86 odst. 4 písm. c) NZZP,  § 86 odst. 4 písm. b) NZZP

 § 57 odst. 1 písm. b) NZZP, § 56 odst. 2 písm. b) NZZP

60.000 28.11.2015
sukls77529/2015 GYNAMB Chrudim s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP 

§ 28 odst. 1 ZZP 

20.000 15.11.2015
sukls221412/2015 ANSA sanatorium s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. d) ZZP

§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP 

§ 21 odst. 1 ZZP
§ 28 odst. 1 ZZP 

34.000 17.12.2015
sukls224346/2015 Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

§ 89 odst. 1 písm. c) NZZP, § 89 odst. 1 písm. c) NZZP 

 § 60 odst. 1 NZZP, § 60 odst. 1 NZZP

40.000 16.12.2015
sukls231155/2015 I. kolínské sanatorium, s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. j) ZZP 

§ 28 odst. 1 ZZP 

52.000 30.12.2015
sukls90424/2015 Fakultní nemocnice v Motole

§ 46 odst. 1 písm. b) ZZP

§ 20 odst. 1 písm. c) ZZP 

65.000 7.8.2015
sukls202149/2015 MEDIPOS P+P s.r.o.

§ 86 odst. 4 písm. a) NZZP 

§56 odst. 1 NZZP

20.000 10.12.2015
sukls166455/2015 Dům zdraví spol. s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. d) ZZP, § 46 odst. 1 písm. d) ZZP

§ 21 odst. 1 ZZP, § 20 odst. 1 písm. a) ZZP 

15.000 29.12.2015