ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2015

 
Spisová značka Účastník řízení Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls191757/2012 Gyncentrum Ostrava s.r.o.

§ 25 odst. 7 písm. c) ZoLTB 

§ 5 odst. 2 písm. g) ZoLTB 

50.000

23.12.2015 

sukls4816/2015 MUDr. Aleš Bourek, Ph. D.

§ 25 odst. 1 ZoLTB 

§ 3 odst. 1 ZoLTB 

75.000

4.11.2015 

sukls73251/2013 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

§ 25 odst. 1 ZoLTB 

§ 3 odst. 1 ZoLTB 

50.000

19.5.2015 

sukls51818/2012 REPROMEDA s.r.o.

§ 25 odst. 6 písm. b) ZoLTB

§ 5 odst. 1 písm. c) v souvislosti s § 7 odst. 1 písm. c) bod 1. ZoLTB,

 

§ 5 odst. 1 písm. c) v souvislosti s § 7 odst. 1 písm. c) bod 5. ZoLTB

200.000 

6.1.2015