Rok 2015

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Prezentace k semináři 13 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 13 pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Notifikace zdravotnických prostředků pro distributory a dovozce s termínem konání 17. 12. 2015.  

 

Prezentace k semináři 12 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 12 pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Notifikace zdravotnických prostředků pro výrobce s termínem konání 17. 12. 2015.  

 

Prezentace k semináři 11 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 11 pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Ohlašovací povinnost dle nového zákona o zdravotnických prostředcích s termínem konání 14. 12. 2015.    

 

Prezentace k semináři 10 - Sekce cenové a úhradové regulace

Prezentace k semináři 10 pořádaného sekcí cenové a úhradové regulace na téma: Vybraná témata procesně-právní, vysoce inovativní přípravky, farmakoekonomické analýzy s termínem konání dne 5. 11. 2015  

 

Prezentace k seminářům 6 a 7 - Sekce registrací

Prezentace k seminářům 6 a 7 pořádaných sekcí registrací na téma: Nařízení pro klinická hodnocení s termíny konání 21. 5. 2015 a 2. 6. 2015 (opakování semináře 6).  

 

Prezentace k seminářům 8 a 9 - Sekce registrací

Prezentace k seminářům 8 a 9 pořádaných sekcí registrací na téma: Seminář sekce registrací - Aktuální témata s termíny konání 16. 6. 2015 a 17. 6. 2015 (opakování semináře 8).  

 

Prezentace k seminářům 4 a 5 - Sekce registrací

Prezentace k seminářům 4 a 5 pořadaných sekcí registrací na téma: Aktuality ve farmakovigilanci s termíny konání 1. 6. 2015 a 3. 6. 2015 (opakování semináře 4).  

 

Prezentace ze semináře 2 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace ze semináře pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Nový zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu SÚKL (zaměřeno na hospodářské subjekty) s termínem konání dne 26. 3. 2015.  

 

Prezentace ze semináře 3 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace ze semináře pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Nový zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu SÚKL (zaměřeno na poskytovatele zdravotních služeb) s termínem konání dne 27. 3. 2015.  

 

Prezentace ze semináře 1 - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře pořádaného sekcí dozoru na téma: Změna EU pokynů pro správnou výrobní praxi s termínem konání dne 3. 2. 2015.