Rok 2014

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Program a prezentace k seminářům 1 a 2 - Sekce registrací

Program a prezentace k seminářům 1 a 2 pořádaných Sekcí registrací na téma: Další novinky ve farmakovigilanci rok po novelizaci Zákona o léčivech s termíny konání 17. 6. 2014 (seminář 1) a 19. 6. 2014 (seminář 2 - opakování semináře 1).  

 

Prezentace ze seminářů 3 a 4 - Sekce registrací - Klinické hodnocení

Prezentace ze seminářů 3 a 4 pořádaných Sekcí registrací na téma: Nařízení pro KH a další důležité informace s termíny konání 20. 5. 2014 (seminář 3) a 3. 6. 2014 (seminář 4 - opakování semináře 3).  

 

Program a prezentace k seminářům 5 a 6 - Sekce registrací

Program a prezentace k seminářům pořadaných Sekcí registrací na téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata s termíny konání 10. 6. 2014 (seminář 5) a 12. 6. 2014 (seminář 6 - opakování semináře 5).  

 

Prezentace ze semináře - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře pořádaného sekcí dozoru na téma: Ochranné prvky s termínem konání dne 11. 3. 2014.