Rok 2013

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

Prezentace ze semináře č. 11 - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře - Téma: Změny v legislativě pro správnou distribuční praxi, který se konal dne 20. 11. 2013.  

 

Prezentace ze seminářů č. 12 a č. 13

Prezentace ze seminářů 12 a 13 - Téma: "Žádosti o změny v registraci podané po 4.8.2013 u národně registrovaných léčivých přípravků", s termínem konání 3. 12. 2013 a 5. 12. 2013.  

 

Prezentace ze semináře č. 10 - Sekce registrací (II. část)

Prezentace z druhého dne dvoudenního semináře č. 10 na téma: "Přípravky moderní terapie", který se konal ve dnech 1.10.-2.10.2013  

 

Prezentace ze semináře č. 10 - Sekce registrací

Prezentace z prvního dne dvoudenního semináře č. 10 na téma: "Přípravky moderní terapie", který se konal ve dnech 1.10.-2.10.2013.  

 

Prezentace ze semináře č. 9 - Sekce registrací

Prezentace ze semináře č. 9 - Klinické hodnocení léčiv - regulace v ČR, požadavky GCP, úloha SÚKL, který se konal dne 17. 9. 2013.  

 

Prezentace ze semináře č. 6 - Sekce registrací

Prezentace ze semináře č. 6 - Novela zákona o léčivech a dopad na registrace léčivých přípravků v ČR, který se konal dne 06.06.2013.  

 

Prezentace ze seminářů č. 4 a č. 5 - Nejen novinky v oblasti klinického hodnocení

Prezentace ze seminářů č. 4 a č. 5, které se konaly ve dnech 14. 5. 2013 a 28. 5. 2013.  

 

Prezentace ze seminářů č. 2 a č. 7 - Sekce registrací - Farmakovigilance

Prezentace ze seminářů č. 2 a č. 7, které se konaly ve dnech 21.5.2013 a 23.5.2013.  

 

Prezentace ze semináře č. 1 - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře Změny v legislativě pro správnou distribuční praxi, který se konal 24. 4. 2013.  

 

Prezentace ze semináře č. 1 - Sekce dozoru, 30.04.2013

Prezentace ze semináře Změny v legislativě pro správnou distribuční praxi, který se konal 24. 4. 2013.