Rok 2012

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

Prezentace ze semináře č. 10 - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře č. 10 - Změny v legislativě a v pokynech SÚKL, který se konal dne 13.12.2012.  

 

Prezentace ze semináře č. 9 - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře č. 9 k lékopisné problematice, který se konal dne 05.10.2012.  

 

Prezentace ze semináře č. 7 - Sekce Ochrany spotřebitelů, Oddělení farmakovigilance

Prezentace ze semináře Farmakovigilance - Novinky ve farmakovigilanční legislativě, který se konal dne 12. 6. 2012.  

 

Prezentace ze seminářů č. 4 a 5

Prezentace ze seminářů GCP pro členy místních etických komisí konaných ve dvou termínech 22. 3. 2012 a 3. 4. 2012.  

 

Prezentace ze semináře 3

Prezentace ze Semináře správné výrobní praxe a správné distribuční praxe konaného dne 24. 1. 2012.  

 

Prezentace ze seminářů č. 1 a 2

Prezentace ze seminářů KH  - Aktualizované pokyna a novinky v oblasti klinického hodnocení - konaných ve dnech 17.1.2012 a 31.1.2012.