ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2011

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

Prezentace ze semináře č. 9

Správná klinická praxe v práci etických komisí.  

 

Prezentace z workshopu - Implementace novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Prezentace a audiozáznam workshopu z 20. 11. 2011.  

 

Prezentace z workshopu - zákon léčivech a jeho změny

Prezentace z workshopu - Zákon o léčivech a jeho změny, který se konal 1. 11. 2011.  

 

Prezentace ze seminářů č. 6 a č.7

Obecná pravidla pro žádosti a novinky v oblasti klinických hodnocení  

 

Prezentece ze semináře č.4

Farmakovigilance  – novinky v evropské farmakovigilanční legislativě.  

 

Prezetance z konference Bioimplantologie 2011 za účasti SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zúčastnil konference Bioimplantologie 2011  

 

Prezentace z kongresu za účasti SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zúčastnil Lékárnického kongresu 2011 s podtitulem "Kam kráčíš, lékárno?".  

 

Prezentace ze seminářů č. 2, 3 a 5

Farmakovigilance  -  farmakovigilanční inspekce  

 

Prezentace z konference č.1

Léčivé přípravky - reklama zaměřená na odborníky.