ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ředitel/Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - ředitel/ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu – ředitel/ka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Vytvořeno: 15. 3. 2023 Poslední aktualizace: 15. 3. 2023
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Praha
 • Platová třída: 15
 • Předpokládaný nástup: červenec 2023
 • Obor(y) služby: Finance; Zdravotnictví a ochrana zdraví; Legislativa a právní činnost; Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců

Charakteristika vykonávaných činností

 • jako vedoucí organizační složky státu činí jménem státu veškeré právní úkony, které se jí týkají;
 • zabezpečuje působnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) v oblasti humánních léčiv a zdravotnických prostředků, včetně jejich cenové a úhradové regulace, v rozsahu stanoveném právem ČR a EU;
 • zabezpečuje koordinace lékové politiky státu, zacházení s léčivy včetně předepisování, oblasti zdravotnických prostředků, lékárenství a problematiky reklamy na léčivé přípravky;
 • odpovídá za zabezpečení poskytování informací pro laickou a odbornou veřejnost v rozsahu svěřené věcné problematiky;
 • je vedoucím služebního úřadu podle zákona o státní službě. Řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správou služebních vztahů a odměňováním státních zaměstnanců zařazených v SÚKL;
 • vydává služební předpisy a další vnitřní normativní a řídící akty;
 • spolupodílí se na přípravě legislativy a legislativních materiálů v oblasti lékové politiky a reklamy;
 • usměrňuje plán kontrolní činnosti a řídí dozor nad výrobou léčiv;
 • zaštiťuje spolupráci SÚKL s ostatními správními úřady, jakož i s příslušnými orgány samosprávy, českými státními institucemi, zahraničními lékovými agenturami, českými odbornými společnosti, profesními asociacemi a vzdělávacími instituce ve zdravotnictví. 

Nabízíme

 • pružná služební doba;
 • příspěvek na stravování;
 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • 5 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • možnost dohody o výkonu služby z jiného místa.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo,
  tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 17/2021 ze dne 9. srpna 2021, kterým se stanoví další požadavky pro vybraná služební místa v krajských hygienických stanicích, Hygienické stanici hlavního města Prahy a Státního ústavu pro kontrolu léčiv: požadavek úrovně znalosti cizího jazyka – znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech; způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné v souladu se zákonem
  č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

 • splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu podle § 54 odst. 3 zákona o státní službě. Podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých
  15 letech vykonávala nejméně po dobu 4 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 3 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.