Ředitel (Ř)

Ředitel (Ř)

ředitelka SÚKL Mgr. Irena Storová, MHA

                tel.: +420 272 185 710

                e-mail: sekr.red(at)sukl.cz

Odbor kanceláře ředitele (KŘ) 

ředitelka PharmDr. Marcela Škrabalová

               tel.: +420 272 185 710

               e-mail: marcela.skrabalova(at)sukl.cz

CV PharmDr. Marcela Škrabalová

zahrnuje 4 oddělení:

  • Oddělení podpory ředitele (PŘO)

asistentka ředitele

                tel.: +420 272 185 710

                e-mail: sekr.red(at)sukl.cz

  • Oddělení právní a přestupkové (PPO)

informace pouze k plným mocem - referentka plných mocí 

                e-mail: plne_moci(at)sukl.cz

nahlížení do spisu - asistentka 

                tel.: +420 272 185 749

                e-mail: tereza.dostalova(at)sukl.cz

  • Oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (OSALK)

udělování licencí k pěstování konopí pro léčebné použití, zajištění výkupu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití a jeho distribuci, informační povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR a Policii ČR

asistentka oddělení

                tel.: +420 272 185 793

                e-mail: nikola.jantosova(at)sukl.cz

  • Oddělení mezinárodních vztahů (MEZ)

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 760

                e-mail: mez(at)sukl.cz


přímo pod ředitele Ústavu patří:

Tiskové a informační oddělení (TIO)

e-mail pro média

e-mail: tiskove(at)sukl.cz, klara.brunclikova(at)sukl.cz

tel.: +420 272 185 834, +420 702 207 242

Informační středisko

                tel.: +420 272 185 333

e-mail pro veřejnost

                e-mail: infs(at)sukl.cz

Personální a vzdělávací oddělení (PVO)

asistent PVO

                tel.: +420 272 185 813

                e-mail: sekr.pvo(at)sukl.cz

organizace státní služby

                e-mail: statni.sluzba(at)sukl.cz

Oddělení koordinace odborných činností (KOČ)

tel.: +420 272 185 348

Oddělení úhrad zdravotnických prostředků (UZP)

Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz
e-mail: uhrzp(at)sukl.cz

Interní audit a kontrola (IAK)

                tel.: +420 272 185 225

                e-mail: kamila.hruskova(at)sukl.cz

Řízení kvality a bezpečnosti informací - Manažer kvality (MK)

                tel.: +420 272 185 923

                e-mail: lenka.jeglova(at)sukl.cz

Řízení kvality a bezpečnosti informací - Manažer bezpečnosti informací (MBI)

                tel.: +420 272 185 241

                e-mail: zdenek.kusovsky(at)sukl.cz

pověřenec pro ochranu osobních údajů

                e-mail: poverenec(at)sukl.cz