ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na tiskovou zprávu České lékařské komory publikovanou 11.1.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na dezinformace, které byly prezentovány na tiskové konferenci České lékařské komory.  

 

Stávající systém stanovení maximálních cen a úhrad přinesl a nadále i přináší miliardové úspory, kterých nebylo v minulosti nikdy dosaženo.

  • Z pravomocně rozhodnutých řízení o přehodnocení cen výrobce, které bylo u všech hrazených přípravků provedeno v roce 2008, byla vypočítána roční úspora ve výši 2,78 mld. Kč. 
  • Z pravomocně rozhodnutých revizních řízení o změně úhrady byla vypočítána roční úspora ve výši 5 mld. Kč.
  • U dalších rozhodnutí o změně úhrady, která SÚKL vydal, ale zatím nenabyla právní moci, byla vypočítána roční úspora ve výši 2,9 mld. Kč.

Nový systém stanovení cen a úhrad přispěl k jednoznačně doloženým miliardovým úsporám. Přitom přímá spoluúčast pacientů poklesla, jak je patrné z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky.  


Tímto odkazujeme na graf č. 3 publikovaný na webu SÚKL již 29.12.2010, který jasně dokládá, že výdaje zdravotních pojišťoven za léky na předpis nestoupají. Viz.: https://www.sukl.cz/sukl/reakce-sukl-ze-dne-29-11-2010-na-publikovane-desinformativni


Zároveň si dovolujeme upozornit na tu skutečnost, že prezident ČLK, MUDr. Kubek, opakovaně chybně interpretuje výdaje za léky, když objem distribuovaných balení a jejich hypotetickou cenu vydává za výdaje pojištění
Objem distribuovaných balení výrazně převyšuje počty balení léčivých přípravků skutečně vydaných. Hypotetické ceny distribuovaných léků překračují o 28 - 30 mld.Kč skutečné náklady pojišťoven za všechny léky použité při léčbě. Proto ani údaj o meziročním nárůstu výdajů za léky o 9,6 % nelze považovat za relevantní.


Kurz 28,30 Kč za euro nebyl nikdy v rozhodnutí SÚKL použit!
Ve správním řízení je kurz přepočítáván podle požadavků zákona, a to: 

Ceny přípravků v členských státech Evropské unie v zahraniční měně jsou přepočítávány průměrným kurzem zveřejněným Českou národní bankou za poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém byla podána žádost.

V období od 1.1.2008, kdy SÚKL stanovuje ceny a úhrady léčiv, se kurz pohybuje v rozmezí 24 - 27,6 Kč za euro. 

 

 

 

Tiskové a informační oddělení SÚKL
11. 1. 2011