ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na sdělení ČLnK o částečné nefunkčnosti systému elektronické preskripce

SÚKL reaguje na sdělení ČLnK  "Technický problém komunikace úložiště elektronických receptů SÚKL se zdravotnickými zařízeními"  

Státní ústav pro kontrolu léčiv oceňuje snahu ČLnK o informování pacientů o dočasném a částečném omezení konektivity v souvislosti s předepisováním a výdejem elektronických receptů.

Důrazně se však ohrazujeme vůči zcela nesprávným informacím, které jsou ve sdělení ČLnK uvedeny. Nejedná se o jakýkoli technický problém Centrálního úložiště elektronických receptů, ani žádných dalších systémů, které může SÚKL jakkoli ovlivnit! Jde tak o zásadní nepochopení technického problému ze strany ČLnK, a to i přesto, že sama mluvčí ČLnK byla dnes v odpoledních hodinách opakovaně informována, o jaký druh závady v prostředí internetu se jedná a ze strany SÚKL byly opakovaně vyvráceny nesprávné teze, které se ve sdělení nakonec přesto objevily. 

V současné chvíli jsou všechny problémy v prostředí internetu, které mají vliv i na konektivitu systému elektronické preskripce odstraněny! Vše je plně funkční, viz informace SÚKL: https://www.sukl.cz/vypadky-systemu-cesnet-a-nix-a-dopad-na-elektronickou.

Netřeba tedy doporučovat pacientům, aby u svých ošetřujících lékařů žádali papírové recepty. SÚKL velice ocení, pokud ČLnK dodrží svůj slib daný veřejnosti v závěru svého sdělení a uveřejní informaci o plné funkčnosti elektronické preskripce v České republice.

Tiskové a informační oddělení

10. 3. 2017

Výpadky systémů CESNET a dopad na elektronickou preskripci – vyřešení problému, 10.03.2017

SÚKL informuje o vyřešení závady mezi autonomním systémem CESNET.