Reakce SÚKL na článek na Aktuálně.cz

Dne 29.8.2008 byl na serveru Aktuálně.cz zveřejněn článek "Soud vůbec poprvé zvýšil náhradu za smrt. Na 800 tisíc". V článku jsou však uvedeny mylné informace.  

Autor článku uvádí, že "Státní ústav pro kontrolu léčiv ani obchodní inspekce používání podušek nezakázaly a ani distribuce nebyla ... omezena".

K tomuto výroku vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") následující informaci.

Dle § 40 odst. 2) písmeno d)  bod. 1  zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, má Ústav povinnost neprodleně informovat a navrhovat Ministerstvu zdravotnictví opatření týkající se nežádoucích příhod zdravotnických prostředků. Na základě těchto informací pak ministerstvo zdravotnictví přijímá nová odpovídající opatření.

V případě šetření nežádoucí příhody vyhřívací podušky DM WARM 12 byla tato povinnost Ústavem splněna a Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě tohoto šetření opatření, kterým se zakázalo používání daného typu  vyhřívací podušky v nemocnicích, kam byl  zdravotnický prostředek distribuován k poskytování zdravotní péče.

Opatření týkající se distribuce zdravotnických prostředků může vydat Česká obchodní inspekce, která je  věcně příslušným dozorovým orgánem nad trhem se zdravotnickými prostředky a na základě zákona  č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci v platném znění, provádí kontroly zainteresovaných subjektů.  

 

Tiskové a informační oddělení
1.9.2008