ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled seminářů v roce 2011

Workshop 11 - Sekce cenové a úhradové regulace

Pozvánka na workshop PRAKTICKÉ POZNATKY Z IMPLEMENTACE ZÁKONA Č. 298/2011 Sb.  

 

Seminář 10 - Sekce registrací - Oddělení klinického hodnocení a Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení - Termín 15. 12. 2011 zrušen!  

 

Seminář 9 - Sekce registrací, Oddělení klinického hodnocení

Správná klinická praxe v práci EK  

 

Seminář 8 - Sekce dozoru - oddělení dozoru nad reklamou

Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky.  

 

Seminář 7 - Registrační sekce - oddělení klinického hodnocení

Obecná pravidla pro žádosti a novinky v oblasti klinických hodnocení - druhý termín.  

 

Seminář 6 - Registrační sekce - oddělení klinického hodnocení

Obecná pravidla pro žádosti a novinky v oblasti klinických hodnocení - první termín.  

 

Seminář 5 - Sekce dozorových činností - oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  -  farmakovigilanční inspekce - poslední termín  

 

Seminář 3 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  –  farmakovigilanční inspekce - další termín.  

 

Seminář 4 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  – novinky v evropské  farmakovigilanční legislativě.  

 

Seminář 2 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  –  farmakovigilanční inspekce  

 

Seminář 1 - Inspekční odbor - Oddělení klinických praxí a dohledu nad zpracováním biologického materiálů

Seminář pro pracovníky tkáňových zařízení - center asistované reprodukce.