ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled doručovaných písemností - seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") jako orgán výkonu státní správy v oblasti humánních léčiv vede od 1.1.2022 v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. s) zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“) seznam internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu s tímto zákonem (dále jen "seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků") a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách. 

Dle § 101b zákona o léčivech Ústav rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků z moci úřední, rozhoduje o výmazu internetových stránek ze seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků z moci úřední, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu a dozví-li se o této skutečnosti. V řízení o zápisu internetových stránek se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.


Datum vyvěšení Spisová značka
správního řízení
Dokument Číslo jednací Datum sejmutí
  sukls162658/2023      
  sukls158081/2023      
  sukls158089/2023       
  sukls188682/2023    
  sukls189284/2023    
  sukls189281/2023    
  sukls189279/2023    
  sukls189277/2023    
  sukls189274/2023    
  sukls189273/2023    
  sukls189272/2023    
  sukls189270/2023    
12.9.2023  sukls191698/2023

sukls191698-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,46 kB) 

sukl214574/2023  29.9.2023 
12.9.2023 sukls191700/2023

sukls191700-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,67 kB) 

sukl214578/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191702/2023

sukls191702-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,71 kB)

sukl214580/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191705/2023

sukls191705-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,76 kB) 

sukl214581/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191710/2023

sukls191710-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,72 kB) 

sukl214582/2023  29.9.2023
12.9.2023  sukls191724/2023

sukls191724-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,56 kB)

sukl214584/2023  29.9.2023
12.9.2023  sukls191730/2023

sukls191730-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (106,07 kB) 

sukl214587/2023  29.9.2023 
12.9.2023 sukls191680/2023

sukls191680-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (107,1 kB) 

sukl214588/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191685/2023

sukls191685-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,77 kB) 

sukl214589/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191689/2023

sukls191689-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (107,08 kB)

sukl214591/2023  29.9.2023
12.9.2023  sukls191733/2023

sukls191733-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,65 kB)

sukl214596/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191737/2023

sukls191737-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,81 kB) 

sukl214598/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191739/2023

sukls191739-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (107,2 kB) 

sukl214601/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191742/2023

sukls191742-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (107 kB) 

sukl214602/2023  29.9.2023
12.9.2023 sukls191745/2023

sukls191745-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,3 kB)

sukl214606/2023  29.9.2023 
12.9.2023  sukls191747/2023

sukls191747-2023_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (105,79 kB)

sukl214609/2023  29.9.2023