ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled doručovaných písemností - seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") jako orgán výkonu státní správy v oblasti humánních léčiv vede od 1.1.2022 v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. s) zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“) seznam internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu s tímto zákonem (dále jen "seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků") a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách. 

Dle § 101b zákona o léčivech Ústav rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků z moci úřední, rozhoduje o výmazu internetových stránek ze seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků z moci úřední, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu a dozví-li se o této skutečnosti. V řízení o zápisu internetových stránek se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.


Datum vyvěšení Spisová značka
správního řízení
Dokument Číslo jednací Datum sejmutí
  sukls175652/2022       
17.3.2023 sukls69553/2023

sukls69553-2023_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (134,67 kB)

sukl70540/2023 4.4.2023
17.3.2023 sukls69443/2023

sukls69443-2023_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (136,07 kB) 

sukl70523/2023  4.4.2023
17.3.2023 sukls69422/2023

sukls69422-2023_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (136,13 kB) 

sukl70513/2023  4.4.2023
17.3.2023 sukls69378/2023

sukls69378-2023_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (134,86 kB)

sukl70503/2023 4.4.2023