ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled doručovaných písemností - seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") jako orgán výkonu státní správy v oblasti humánních léčiv vede od 1.1.2022 v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. s) zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“) seznam internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu s tímto zákonem (dále jen "seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků") a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách. 

Dle § 101b zákona o léčivech Ústav rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků z moci úřední, rozhoduje o výmazu internetových stránek ze seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků z moci úřední, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu a dozví-li se o této skutečnosti. V řízení o zápisu internetových stránek se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.


Datum vyvěšení Spisová značka
správního řízení
Dokument Číslo jednací Datum sejmutí
9.4.2024 sukls49451/2024

sukls49451-2024_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (107,99 kB) 

sukl85818/2024 25.4.2024 
10.4.2024  sukls49407/2024 

Usnesení o účastenství_sukls49407-2024.pdf, soubor typu pdf, (100,97 kB)

sukl88931/2024  26.4.2024 
9.4.2024  sukls9850/2024

sukls9850-2024_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (106,25 kB) 

sukl85825/2024  25.4.2024 
9.4.2024  sukls44007/2024

sukls44007-2024_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (106,4 kB) 

sukl85822/2024  25.4.2024 
  sukls67852/2024      
  sukls67867/2024      
  sukls68012/2024      
  sukls68113/2024       
  sukls68220/2024

 

   
  sukls68317/2024      
  sukls68472/2024      
  sukls68538/2024      
  sukls68591/2024      
8.4.2024 sukls79875/2024

sukls79875-2024_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (121,22 kB) 

sukl85743/2024  24.4.2024
8.4.2024 sukls79650/2024

sukls79650-2024_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (118,04 kB) 

sukl85734/2024  24.4.2024