ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled doručovaných písemností - seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") jako orgán výkonu státní správy v oblasti humánních léčiv vede od 1.1.2022 v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. s) zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“) seznam internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu s tímto zákonem (dále jen "seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků") a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách. 

Dle § 101b zákona o léčivech Ústav rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků z moci úřední, rozhoduje o výmazu internetových stránek ze seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků z moci úřední, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu a dozví-li se o této skutečnosti. V řízení o zápisu internetových stránek se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.


Datum vyvěšení Spisová značka
správního řízení
Dokument Číslo jednací Datum sejmutí
  sukls59331/2022      
  sukls64433/2022      
  sukls64457/2022 

 

   
  sukls64506/2022       
  sukls64602/2022       
  sukls62160/2022      
  sukls70487/2022       
  sukls71185/2022       
  sukls71188/2022       
18.5.2022  sukls82021/2022

sukls82021-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (127,5 kB) 

sukl99867/2022  3.6.2022 
18.5.2022 sukls82034/2022

sukls82034-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (126,81 kB)

sukl99861/2022 3.6.2022  
18.5.2022 sukls82044/2022

sukls82044-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (126,7 kB) 

sukl99852/2022  3.6.2022  
18.5.2022  sukls82057/2022

sukls82057-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (126,02 kB) 

sukl99841/2022  3.6.2022  
18.5.2022 sukls82079/2022

sukls82079-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (126,13 kB) 

sukl99881/2022  3.6.2022  
27.5.2022 sukls85199/2022

sukls85199-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (127,08 kB) 

sukl107031/2022  13.6.2022 
27.5.2022 sukls85203/2022

sukls85203-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (126,97 kB)

sukl107028/2022  13.6.2022 
27.5.2022  sukls85219/2022

sukls85219-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (127,93 kB)

sukl107035/2022  13.6.2022 
27.5.2022  sukls85266/2022

sukls85266-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (126,17 kB) 

sukl107036/2022  13.6.2022 
27.5.2022  sukls85279/2022

sukls85279-2022_Rozhodnutí_o_zápisu_do_Seznamu.pdf, soubor typu pdf, (126,46 kB)

sukl107037/2022 13.6.2022 
  sukls89984/2022

 

   
  sukls89996/2022

 

   
  sukls90002/2022 

 

   
  sukls90104/2022       
  sukls90130/2022       
13.5.2022 sukls91368/2022

sukls91368-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (137,44 kB)

sukl91372/2022 30.5.2022
13.5.2022 sukls91400/2022

sukls91400-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (139,03 kB)

sukl91406/2022 30.5.2022
13.5.2022 sukls91513/2022

sukls91513-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (137,85 kB)

sukl91514/2022 30.5.2022
13.5.2022 sukls92400/2022

sukls92400-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (138,37 kB)

sukl92412/2022 30.5.2022
13.5.2022 sukls92423/2022

sukls92423-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (137,16 kB)

sukl92424/2022 30.5.2022
20.5.2022 sukls102336/2022

sukls102336-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (136,52 kB)

sukl102338/2022 6.6.2022
20.5.2022 sukls102328/2022

sukls102328-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (136,43 kB)

sukl102331/2022 6.6.2022
20.5.2022 sukls102320/2022

sukls102320-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (137,16 kB)

sukl102324/2022 6.6.2022
20.5.2022 sukls102306/2022

sukls102306-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (137,01 kB)

sukl102307/2022 6.6.2022
20.5.2022 sukls102299/2022

sukls102299-2022_ Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (136,55 kB)

sukl102300/2022 6.6.2022
27.5.2022 sukls108675/2022

sukls108675-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (137,16 kB)

sukl108680/2022 13.6.2022
27.5.2022 sukls108683/2022

sukls108683-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (136,31 kB)

sukl108688/2022 13.6.2022
27.5.2022 sukls108693/2022

sukls108693-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (137,48 kB)

sukl108700/2022 13.6.2022
27.5.2022 sukls108705/2022

sukls108705-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (136,24 kB)

sukl108710/2022 13.6.2022
27.5.2022 sukls108712/2022

sukls108712-2022_Zahájení_správního_řízení.pdf, soubor typu pdf, (136,7 kB)

sukl108718/2022 13.6.2022