ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pacientské organizace/Patient Organizations

Jméno pacientské organizace Webové stránky Zaměřeno na diagnózu
Adventor o.s. https://www.adventor.org/ Autismus
ALEN - neziskové občanské sdružení http://alen.tym.cz Rakovina prsu
Aliance žen s rakovinou prsu http://www.breastcancer.cz/ Rakovina prsu
Amelie, z.s. https://www.amelie-zs.cz/  Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké 
ARCUS - ONKO Centrum http://arcus-oc.org/ Onkologie
Asociace POLIO http://www.polio.cz/ Poliomyelitida
Asociace protetických pacientů, z.s. www.protetickypacient.cz Amputace končetin
AUTISTIK www.autistik.eu  Autismus
ČALS - Česká Alzheimerovská společnost www.gerontocentrum.cz,
www.alzheimer.cz
Sydrom demence
ČAPZ - Česká asociace pro psychické zdraví www.capz.cz Psychiatrická péče
ČAVO - Česká asociace pro vzácná onemocnění www.vzacna-onemocneni.cz Vzácná onemocnění
Česká asociace pro revmatické choroby http://www.card-cz.org/ Revmatické choroby
České ILCO, dobrovolné sdružení stomiků (ČR) http://www.ilco.cz/ Stomie
Český svaz hemofiliků http://www.hemofilici.cz Hemofilie
ČIPA - Česká iniciativa pro astma www.cipa.cz Astma
ČSDS - Česká společnost pro duševní zdraví

http://www.csdz.cz

Duševní nemoci
Diagnóza leukemie https://www.diagnoza-leukemie.cz/ Leukemie, myelodysplastický syndrom a  myeloproliferativní neoplázie
ESET-HELP http://www.esethelp.cz/ Duševní zdraví
eRes tým ČR www.erestymcr.cz Roztroušená skleróza
FOKUS Praha http://www.fokus-cr.cz/ Duševně nemocní
FRSP - Federace rodičů a přátel sluchově postižených http://www.frpsp.cz Sluchově postižení
HAE Junior  https://haejunior.cz/ Děti a mládež s diagnózou HAE
Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby www.haima.cz Děti s poruchami krvetvorby
Klub Afasie http://www.klubafasie.com/ Afázie
Klub bechtěreviků http://www.klub-bechtereviku.cz/ Bechtěrevova nemoc
Klub nemocných cystickou fibrózou

http://www.cfklub.cz/
http://www.cystickafibroza.cz

Cystická fibróza
Klub pacientů mnohočetný myelom http://www.mnohocetnymyelom.cz/ Mnohočetný myelom
Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem http://www.downsyndrom.cz/ Downův syndrom
Klub ŽAP http://www.klubzap.cz/ Nádorové onemocnění prsu
Koalice pro zdraví http://www.koaliceprozdravi.cz Platforma pro dialog mezi jednotlivými skupinami pacientů
Kolumbus - občanské sdružení pro uživatele psychiatrické péče http://www.os-kolumbus.org/ Psychiatrická péče
KOPAC www.kopac.cz Léčba konopím
Liga proti osteoporóze http://www.osteo-liga.cz/index.php/cs/ Osteoporóza
Liga proti rakovině Praha www.lpr.cz Onkologie
Lymfom Help http://www.lymfomhelp.cz/ Maligní lymfom
MAMMA Help http://www.mammahelp.cz/ Rakovina prsu
MENS SANA o.s. http://www.menssana.cz Duševní onemocnění
Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. https://www.migrena-help.cz/  Organizace podporující osoby s migrénou i jejich blízké
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR http://www.nrzp.cz Zdravotně postižení
Národní sdružení PKU a jiných DMP http://www.nspku.cz/ Dědičné metabolické poruchy (DMP), fenylketonurie (PKU)
Občanské sdružení Anabell http://www.anabell.cz Poruchy příjmu potravy
Občanské sdružení EPI-RODINA www.er-sme.cz Epilepsie
Občanské sdružení na ochranu pacientů (OSOP) www.darius.cz/ag_nikola/index_pac.html Všeobecná organizace pacientů
ONKO UNIE http://www.onko-unie.cz/ Rakovina prsu, děložního čípku, ovarií
OSPDN ČR - Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR http://www.spdn-cr.org Duševní onemocnění
Paleček - občanské sdružení lidí malého vzrůstu http://www.palecek.nebesa.cz/ Lidé malého vzrůstu
Parent Project, o.s. http://www.parentproject.cz/  Děti se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker
Parkinson-help o. s. http://www.parkinson-help.cz Parkinsonova nemoc
Rada seniorů České republiky http://www.rscr.cz/ Senioři
Rett Community, z.s. http://www.rett-cz.com/ Rettův syndrom
Revma Liga v ČR http://www.revma.cz/liga/ Revmatismus
Rozalio - rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, o.s. www.rozalio.cz Očkování
Sdružení celiaků České republiky www.celiac.cz/ Celiakie
Sdružení mladých sklerotiků http://www.mladisklerotici.cz/ Roztroušená skleróza
Sdružení na ochranu pojištěnců   Pojištěnci zdravotních pojišťoven
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem http://www.chronici.cz/  Chronicky nemocné děti
Sdružení občan,o.s. http://www.sdruzeniobcan.cz/ Všeobecná organizace pacientů
Sdružení pacientů s obstrukční plicní nemocí http://spchopn.ppzdravi.cz/hlavni-stranka/ Chronická obstrukční plicní nemoc
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí http://www.plicni-hypertenze.cz/ Plicní hypertenze
Sdružení pro alergické a astmatické děti http://saad.davi.cz/ Alergie a poruchy imunity v dětském věku
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně http://dmoinfo.cz/ Dětská mozková obrna
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách http://www.sdruzenicmp.cz/ Cévní mozkové příhody
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí http://www.diadeti.cz Diabetické děti
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel http://www.braillnet.cz/szpoajp/ Zdravotně postižení
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz Nevidomí, slabozrací
Smáci www.smaci.cz Spinální svalová atrofie (SMA)
Společnost C-M-T (Charcot-Marie-Tooth) http://www.c-m-t.cz/ Charcot-Marie-Tooth, dědičná neuropatie
Společnost E, Czech Epilepsy Association www.spolecnost-e.cz Epilepsie
Společnost Parkinson

http://www.spolecnost-parkinson.cz

Parkinsonova chobora
Společnost pro bezlepkovou dietu http://celiak.cz/ Celiakie
Společnost pro mukopolysacharidosu http://www.mukopoly.cz Mukopolysachridosa
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě http://www.huntington.cz/ Huntingtonova choroba
Svaz diabetiků České republiky http://www.diabeteskv.cz/ Diabetes
Svaz pacientů ČR SOP http://www.pacienti.cz/ Všeobecná organizace pacientů
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR http://www.spcch.cz/ Civilizační choroby
SYMPATHEA - celonárodní společnost příbuzných duševně nemocných http://www.sympathea.cz/ Příbuzní duševně nemocných
Unie pacientů ČR http://www.uniepacientu.cz/ Všeobecná organizace pacientů
Unie Roska - česká MS společnost http://www.roska.eu/ Roztroušená skleróza
Veronica https://www.pacientska-organizace.cz/

Pacientky s karcinomem endométria, vulvy, vaječníků, děložního hrdla a pacientky s genetickou mutací BRCA

VIDA http://www.vidacentrum.cz Duševní onemocnění
Za sklem o.s. http://www.zasklem.com/ Porucha Autistického Spektra (PAS)