ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Opravná verze2 Seznamu ZP vydanému k 1. 7. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Ústav ve vydávané opravě ZPSCAU opravil zjištěnou vadu spočívající v chybně uvedené hodnotě v poli UHR1 u zdravotnických prostředků  s kódem SÚKL 5002952; 5002953; 5002954; 5002956; 5009934; 5002313. Dále SÚKL opravil zjištěnou vadu spočívající v chybném formátu polí UHRx a MFC.

Soubor pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kódování Windows-1250
Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kódování UTF-08
 Kategorizační strom - popis úhradových skupin

Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením
Vysvětlivky a pomocné číselníky

Název

 Popis

ZPSCAU_OME_rrrrmmdd

číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)

ZPSCAU_LIM­_rrrrmmdd

číselník pro pole LIM (povinnost schválení úhrady revizním lékařem)

ZPSCAU_VYR_rrrrmmdd

číselník pro pole VYR (výrobce)

ZPSCAU_ZEM_rrrrmmdd

číselník pro pole ZEM (země výrobce)

ZPSCAU_UHP_rrrrmmdd

číselník procentuální úhrady

ZPSCAU_UPO_rrrrmmdd

číselník způsobu úhrady zdravotní pojišťovnou

ZPSCAU_UDOKS_rrrrmmdd

číselník počtu kusů za užitnou dobu