ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 4. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Ústav ve vydávané opravě ZPSCAU opravil zjištěnou vadu spočívající v chybně nastaveném oddělovači sloupců, opraveny hodnoty DAT. V případě UHS 08.02.01.01 byly doplněny hodnoty pro LIM2 a OME2. Zároveň byly navráceny kódy 5004883, 5011960, 5013974, 5013948, 5013946, 5014139, 5014138, 5014076, 5014075, 5014074, 5014073, které byly chybně vyřazeny.

Kompletní Seznam ZP v PDF podobě (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Kompletní Seznam ZP ve strojově čitelném formátu CSV a pomocné číselníky jsou ke stažení ve veřejném portálu ISZP - (sukl.cz) v modulu Úhrady.


Indikační omezení


Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením


INFORMACE PRO OHLAŠOVATELE - Ohlašování do Systému úhrad ZP

Podle § 39s, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a 8.

Ohlášení do agendy úhrad zdravotnických prostředků probíhá aktuálně již přes nový systém, viz Informační systém zdravotnických prostředků | NISZP