ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 1. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Ústav ve vydávané opravě ZPSCAU opravil zjištěnou vadu spočívající v chybně uvedené maximální konečné ceny a úhrady u kódů 5009357 a 5009349 v úhradové skupině 11 a u kódů 5014214, 5014215, 5014216, 5014217, 5014218, 5014219, 5014220 v úhradových skupinách 04.02.04.01, 04.03.02.01 a 04.03.03.03. 

U vybraných kódů na zakázku byly upraveny doplňky názvů DOP. 

Soubory pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Kódování Windows-1250

Soubory pro stažení ve formátu TXT (v Datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Kódování UTF-08

Kategorizační strom - popis úhradových skupin

  Indikační omezení

 Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením


Ohlašování do Systému úhrad ZP

Podle § 39s, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a 8.

S ohledem na výše uvedené, žádáme ohlašovatele o zadávání ohlášení do Systému úhrad v průběhu celého kalendářního měsíce, aby mohla proběhnout kontrola a případné doplnění podaných ohlášení v řádném termínu.

Vysvětlivky a pomocné číselníky

Název  Popis
ZPSCAU_OME_rrrrmmdd číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)
ZPSCAU_LIM­_rrrrmmdd číselník pro pole LIM (povinnost schválení úhrady revizním lékařem)
ZPSCAU_VYR_rrrrmmdd číselník pro pole VYR (výrobce)
ZPSCAU_ZEM_rrrrmmdd číselník pro pole ZEM (země výrobce)
ZPSCAU_UHP_rrrrmmdd číselník procentuální úhrady
ZPSCAU_UPO_rrrrmmdd číselník způsobu úhrady zdravotní pojišťovnou
ZPSCAU_UDOKS_rrrrmmdd číselník počtu kusů za užitnou dobu