ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Opravná verze Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 5. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Během přechodného období, které skončí 30. listopadem 2019 budou ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, budou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

S platností od 1. 4. 2019 jsou v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz uvedeny nové kódy individuálně zhotovovaných ZP na poukaz. Tyto kódy počínají číslicí 4 a mají standardní tvar 4xxxxxx.

Ústav ve vydané opravě seznamu opravil zjištěnou vadu spočívající v doplnění kódu 0040819 - AE-INDIKAČNÍ SKUPINA - UŠNÍ TVAROVKA OCHRANNÁ INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÁ.


Soubor pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

Soubor pro stažení
Vysvětlivky a pomocné číselníky

JEDN_PZT_rrmmdd

číselník pro pole MJD (měrné jednotky)

OME_PZT_rrmmdd

číselník pro pole OME (specializace předepisujícího lékaře)

TYP_PZT_rrmmdd

číselník pro pole TYP (typ skupiny ZP)

VYR_PZT_rrmmdd

číselník pro pole VYR (přehled výrobců)

ZEM_PZT_rrmmdd

číselník pro pole ZEM (země výrobce)

P_ADR

číselník názvů dodavatelů