ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Opravná verze Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 10. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Během přechodného období, které skončí 30. listopadem 2019 budou ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, budou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

S platností od 1. 8. 2019 jsou v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz uvedeny nové obecné kódy individuálně zhotovovaných dioptrických brýlí tak, aby bylo zajištěno právo na úhradu zdravotnických prostředků ve výši a za podmínek stanovených přílohou č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Tyto kódy počínají číslicemi 42 a mají standardní tvar 42XXXXX.


SÚKL ve vydané opravě Seznamu ZP opravil hodnoty v poli UHR1 u níže uvedených ZP.

KOD

NAZ

0085278

PUMPA INZULÍNOVÁ ANIMAS IR 1200-PŘÍSLUŠENSTVÍ

0142663

PUMPA INZULÍNOVÁ MYLIFE YPSOPUMP- PŘÍSLUŠENSTVÍ

0142681

SENZOR PRO OKAMŽITOU MONITORACI GLUKÓZY FGM, FREE STYLE LIBRE

0142683

SENZOR PRO OKAMŽITOU MONITORACI GLUKÓZY FGM, FREE STYLE LIBRE

0142685

SENZOR PRO OKAMŽITOU MONITORACI GLUKÓZY FGM, FREE STYLE LIBRE

0142686

SENZOR PRO OKAMŽITOU MONITORACI GLUKÓZY FGM, FREE STYLE LIBRE

0172875

MEMRÁNA EFLOW RAPID

0172878

NEBULIZÁTOR PARI BOY SX

5003897

VARILITE JUNIOR ZÁDA MID

5004843

OPĚRKA HLAVY RECO

5004845

POHÁNĚCÍ OBRUČE SE SILIKONOVÝM POVRCHEM

5004846

BEZPEČNOSTNÍ PÁS DVOUBODOVÝ

5004847

BEZPEČNOSTNÍ PÁS ČTYŘBODOVÝ

5006114

L58

5006149

B74

5006151

B85

5006152

L07

5006232

B14

5006378

OBRUČ POGUMOVANÁ ULTRAGREP PRO KVADRUPLEGIKY SURGE LT RP373

5007845

NEOFLEX

5006261

SE42

5007856

NEOFLEX


Soubor pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení ve formátu CSV

Soubory pro stažení ve formátu TXT
Kategorizační strom - popis úhradových skupin
Vysvětlivky a pomocné číselníky
  

Název

Popis

OME_PZT_rrmmdd

číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)

TYP_PZT_rrmmdd

číselník pro pole TYP (typ skupiny ZP)

VYR_PZT_rrmmdd

číselník pro pole VYR (výrobce)

ZEM_PZT_rrmmdd

číselník pro pole ZEM (země výrobce)

ADR_PZT_rrmmdd

číselník názvů dodavatelů 

OHL_PZT_rrmmdd

číselník pro pole OHL (ohlašovatel)