ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oprava seznamu IPLP k 12.1.2015

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

Aktualizace Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků zahrnuje změny vydané opatřeními obecné povahy 03-14 pro skupinu individuálně připravovaných radiofarmak a 04-14 pro skupinu individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii, jejichž platnost je ke dni 1. 1. 2015. Změny u obou podskupin byly provedeny v souladu s §15, odst. 5, zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) nepodléhají registračnímu procesu, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kódové řady pro jednotlivé podskupiny IPLP, které byly vytvořeny v roce 1991 MZ ČR a určují charakter jednotlivých IPLP. Kódy jsou sedmimístné, vzestupně řazené. Podskupina 11 magistraliter  začíná číselnou řadou 0001000, podskupina 12  transfuzní přípravky se dělí a je označena číselnou řadou 0007000 pro  erytrocytární přípravky, 0107000 pro  trombocyty, 0207000 pro plazmu a přípravky z plazmy, řada 0307000 pro leukocyty, řada 0407000 pro náklady vzniklé při doplňujícím zpracování transfuzních přípravků a řada 0507000 pro podskupinu 15 autologní transfuzní přípravky. Podskupina 13  radiofarmaka je tvořena vzestupnou číselnou řadou počínající kódem 0002000, podskupina 14 parenterální výživy je tvořena vzestupnou číselnou řadou, která je uvozena prvním dvojčíslím 14. V případě rozšíření jakékoliv podskupiny IPLP o nový přípravek se přiděluje další pořadové číslo uvedené příslušné číselné řady. V případě vyřazení některého přípravku IPLP není takto uvolněný kód již znovu obsazován.

Byla opravena výše úhrad u individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.

Soubory pro přímé vyhledávání na webu 

Soubory pro stažení

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

 

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

TYPrrmmdd

- číselník pro pole TYP (typ IPLP)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DET_IND_IPLPrrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení