ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 16.2.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu se zákonem zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků (LP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu.

Dále Seznam obsahuje základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin a maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.

Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uvedený v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uvedený v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.


Ústav ve vydávané opravě seznamu opravil chybu spočívající v uvedení nesprávné výše úhrady za balení léčivých přípravků kód SUKL 84101 LUIVAC 3MG TBL NOB 28 KALBLI, kód SUKL 98187 RIBOMUNYL POR GRA SOL 4, kód SUKL 98189 RIBOMUNYL POR GRA SOL 20, kód SUKL 55675 RIBOMUNYL TBL NOB 4 a kód SUKL 55676 RIBOMUNYL TBL NOB 20.

Ústav dále opravil chybu spočívající v uvedení nesprávného znění indikačního omezení léčivých přípravků kód SUKL 30521 ZIBOR 2500 IU2500IU INJ SOL ISP 10X0,2ML a kód SUKL 30526 ZIBOR 3500 IU3500IU INJ SOL ISP 10X0,2ML.


Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků


Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02) 


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v XLS podobě


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v TXT podobě

Vysvětlivky a pomocné číselníky

  

Upravené datové rozhraní Seznamu cen LP/PZLÚ používaných při ústavní péči neobsahuje DNC

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DETIND1rrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro pole DET_IND2 (detail indikačního omezení)

DETIND3rrmmdd

- číselník pro pole DET_IND3 (detail indikačního omezení)

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)