OOP 08-20 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód

Opatření obecné povahy týkající se stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je „Ústav“) na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § 171 a. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 08-20, sp. zn. SUKLS300370/2020.

V Praze dne 17. 1. 2021