ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OOP 06-23 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód

Opatření obecné povahy 06-23 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě ukončeného připomínkového řízení doplňující opatření obecné povahy 06-23, sp. zn. SUKLS135182/2023. Předmětné opatření obecné povahy nabývá v souladu s ustanovením § 173 odst. odst. 1, věty čtvrté správního řádu účinnosti již dnem jeho vyvěšení, tj. 1. 7. 2023.   

 

Sekce cen a úhrad 

V Praze dne 1. 7. 2023