ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OOP 05-23 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 05-23 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 05-23, sp. zn. SUKLS34633/2023.

 

Sekce cen a úhrad

V Praze dne 17. 5. 2023