ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OOP 02-20 Stanovení výše a podmínek úhrady magistraliter jinde nezařazených

Opatření obecné povahy 02-20 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady magistraliter jinde nezařazených.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 02-20, sp. zn. SUKLS30960/2020.

V Praze dne 16. 4. 2020