ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OOP 01-22 Stanovení výše a podmínky úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 01-22 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 a. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 01-22, sp. zn. SUKLS22665/2022. Předmětné opatření obecné povahy nabývá v souladu s ustanovením § 173 odst. odst. 1, věty čtvrté správního řádu účinnosti již dnem jeho vyvěšení, tj. 1. 3. 2022.   

 

V Praze dne 1. 3. 2022

Sekce cen a úhrad