ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obecné pokyny a formuláře

 

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Hlavní změny Doplňuje
UST-44 Požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv k vytváření, obsahu a distribuci dopisu pro provozovatele souvisejícího se závadou v jakosti léčivých přípravků

NE

11.04.2022      
UST-43 Požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv k vytváření, obsahu a distribuci dopisu pro zdravotnické pracovníky související s dostupností léčivého přípravku

NE

01.02.2022      
UST-42 verze 1 Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb u reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

ANO

31.10.2023 UST-42  změny dané novelami v legislativě, která se týká zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro   
UST-41 verze 1  Poskytování reklamních vzorků zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro  ANO  31.10.2023  UST-41  změny dané novelami v legislativě, která se týká zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro   
UST-40 verze 1 Doporučující pokyn k pojmu "odborník"  ANO  01.11.2023 UST-40  změny dané novelami v legislativě, která se týká zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro   
UST-39 verze 1 Regulace reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

ANO

31.10.2023  UST-39  změny dané novelami v legislativě, která se týká zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro   
UST-38 Neintervenční poregistrační studie, které nejsou bezpečnosti - posuzování reklamního charakteru

NE

04.01.2016      
UST-37 verze 1 Žádost o nemocniční výjimku pro léčivé přípravky pro moderní terapie

NE

10.05.2019 UST-37 verze 0    
UST-36 verze 6 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost  dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

ANO

26.02.2019 UST-36  verze 5    
UST 35 verze 2 Neintervenční poregistrační studie ANO 12.1.2015 UST-35 verze 1    
UST-34 verze 2 Projekty laboratorní kontroly a odběr vzorků průmyslově vyráběných léčivých přípravků v terénu NE 01.06.2019  UST-34 verze 1    
UST-30 verze 4 Základní principy rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných výrobků NE 01.01.2014 UST-30  verze 3    
UST-29 verze 24 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony ANO 01.06.2023 UST-29 verze 23 V Příloze 1 část A zrušeny kódy K-001, K-002 a K003, a v části D upraveny částky za pronájem přednáškového sálu a kuchyňky  
UST-27 verze 3 Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky NE 19.09.2011 UST-27 verze 2    
UST-24 verze 10 Promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům ANO 12.01.2023

UST-24 verze 9

Úprava u zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro na zákon č. 375/2022 Sb.  
UST-23 verze 3 Poskytování reklamních vzorků humánních léčivých přípravků NE 10.11.2014 UST-23 verze 2    
UST-22 Standardní názvy lékových forem, způsobu podání a obalů - doplněk NE 01.10.2003      
UST-21 verze 7 Hlášení vybraných léčivých přípravků a propouštění šarží na trh ANO 01.04.2021

UST-21 verze 6

Upřesnění postupu. Úprava Přílohy 1 - spojení CZ a EN verze do jednoho formuláře.  

UST-20 verze 1

Žádost o vydání stanoviska k návrhu specifického léčebného programu ANO 01.11.2020 UST-20    
UST-19 verze 4 Žádost o vydání rozhodnutí, zda výrobek je léčivým přípravkem ANO 01.11.2018 UST-19 verze 3 Doplnění GDPR.  
UST-16 verze 2 Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy NE 04.12.2020 UST-16 verze 1    
UST-15 verze 6 Postup zdravotnických pracovníků a prodejců vyhrazených léčiv při podezření na závadu v jakosti či padělek léčivého přípravku NE 09.11.2018

UST-15 verze 5

   
UST-11 verze 4 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku NE 02.04.2013 UST-11 verze 3