ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Návrh Seznamu k 20.12.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2018. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.


Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou zatím účinná.


Návrh Seznamu ve formátu XLS     

 

Návrh Seznamu ve formátu TXT 


Kontrolní přehled změn úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků 


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči ve formátu XLS


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči ve formátu TXT


Vysvětlivky a pomocné číselníky


V případě zjištění nesrovnalosti v návrhu Seznamu je možné kontaktovat SÚKL, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu: scau@sukl_cz (revize@sukl_cz), jako předmět prosím uveďte "Návrh seznamu". 

Za případné připomínky předem děkujeme.