ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.3.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   

Návrh Seznamu ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu ZP.

Návrh Seznamu ZP ve formátu XLS

Návrh Seznamu ve formátu TXT - kódování Windows-1250

Návrh Seznamu ve formátu TXT - kódování UTF-8

Kategorizační strom

Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením

Datové rozhraní

Do dvacátého druhého dne kalendářního měsíce se lze k návrhu Seznamu vyjádřit. V případě zjištění nesrovnalosti v návrhu Seznamu je možné kontaktovat SÚKL, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu: uhrzp@sukl_cz, jako předmět prosím uveďte "Návrh seznamu k 1.3.2024".

Za případné připomínky předem děkujeme.


INFORMACE PRO OHLAŠOVATELE - Ohlašování do Systému úhrad ZP

Podle § 39s, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a 8.

Ústav přistoupil k přesunu agendy zařazování zdravotnických prostředků do systému úhrad z AZP do ISZP z důvodu integrace procesů Sekce regulace zdravotnických prostředků v rámci jednoho informačního systému a řádného nastavení procesů v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb.

S ohledem na skutečnost, že nastavení procesů zůstane zachováno dle platné legislativy, budou v případě úhradové agendy migrována data, tj. platná úhradová a podaná ohlášení o zařazení prostředku do úhradové skupiny (UHS), o změnu zařazení do UHS a vyřazení z UHS. Změnová ohlášení a meziroční navýšení ceny původce budou zpracována do okamžiku spuštění ISZP a budou zohledněna v seznamu úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

V této souvislosti bude podání veškerých ohlášení v agendě úhrad pozastaveno k 18. 2. 2024, aby byl dostatek času podaná ohlášení posoudit a vyřídit.