ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.10.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   

Návrh Seznamu ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu ZP.

Návrh Seznamu ZP ve formátu XLS

Návrh Seznamu ve formátu TXT - kódování Windows-1250

Návrh Seznamu ve formátu TXT - kódování UTF-8

Kategorizační strom

Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením

Datové rozhraní

Do dvacátého druhého dne kalendářního měsíce se lze k návrhu Seznamu vyjádřit. V případě zjištění nesrovnalosti v návrhu Seznamu je možné kontaktovat SÚKL, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu: uhrzp@sukl_cz, jako předmět prosím uveďte "Návrh seznamu k 1.10.2023".

Za případné připomínky předem děkujeme.


iNFORMACE PRO OHLAŠOVATELE - Ohlašování do Systému úhrad ZP

Podle § 39s, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a 8.

S ohledem na výše uvedené, žádáme ohlašovatele o zadávání ohlášení do Systému úhrad v průběhu celého kalendářního měsíce, aby mohla proběhnout kontrola a případné doplnění podaných ohlášení v řádném termínu.

Upozorňuje ohlašovatele, že meziroční navýšení ceny původce pro rok 2023 je možné podat nejpozději do 31. 10. 2023. Dotčená ohlášení budou zohledněna v seznamu účinném od 1. 12. 2023 (kontrolní seznam 15. 11. 2023, ostrý seznam 24. 11. 2023).