Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 10. 2019 - verze 4

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu ZP.


Návrh Seznamu ZP ve formátu XLS

Návrh Seznamu ZP ve formátu CSV

Návrh Seznamu ve formátu TXT


Datové rozhraní

V případě zjištění nesrovnalosti v návrhu Seznamu je možné kontaktovat SÚKL, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu: uhrzp@sukl_cz, jako předmět prosím uveďte "Návrh seznamu". 

Za případné připomínky předem děkujeme.