Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.6.2019

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2019. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou zatím účinná.

Publikovaná výše úhrady pro konečného spotřebitele (UHR1) u přípravků AMGEVITA, 40MG INJ SOL ISP 2X0,8ML a AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 2X0,8ML (SÚKL kódy 0222089, 0222093) vychází z jádrové úhrady sjednané na základě dohody o úhradě přípravku AMGEVITA uzavřené mezi držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotními pojišťovnami. Přípravek AMGEVITA se stal referenčním přípravkem pro stanovení základní úhrady ve správním řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny 70/2, vedené pod sp. zn. SUKLS256885/2017. Rozhodnutí v předmětném správním řízení je vykonatelné k 1.7.2019, proto je v návrhu Seznamu cen a úhrad u přípravků AMGEVITA zohledněna dohoda o úhradě, která nabývá účinnosti dnem vykonatelnosti rozhodnutí Ústavu ve správním řízení SUKLS256885/2017.


Návrh Seznamu ve formátu XLS            

Návrh Seznamu ve formátu TXT 

Kontrolní přehled změn úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků 

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči ve formátu XLS

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči ve formátu TXT

Vysvětlivky a pomocné číselníky


V případě zjištění nesrovnalosti v návrhu Seznamu je možné kontaktovat SÚKL, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu: scau@sukl_cz (revize@sukl_cz), jako předmět prosím uveďte "Návrh seznamu". 

Za případné připomínky předem děkujeme.