ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.12.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

Seznam zohledňuje 12% výši DPH, Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP ze dne 30. listopadu 2022 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou zatím účinná.


Návrh Seznamu ve formátu XLS   


Návrh Seznamu ve formátu TXT   


Kontrolní přehled změn úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči ve formátu XLS


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči ve formátu TXT


Vysvětlivky a pomocné číselníky


V případě zjištění nesrovnalosti v návrhu Seznamu je možné kontaktovat SÚKL, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu: scau@sukl_cz (revize@sukl_cz), jako předmět prosím uveďte "Návrh seznamu". 

Za případné připomínky předem děkujeme.