ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.12.2019

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2019. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabyly účinnosti dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou zatím účinná.


Návrh Seznamu k 20.12.2019 je publikován v novém datovém rozhraní – viz informace https://www.sukl.cz/leciva/nove-datove-rozhrani-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-1-2020


Návrh Seznamu ve formátu XLS                                  

Návrh Seznamu ve formátu TXT                     

Kontrolní přehled změn úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči ve formátu XLS

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči ve formátu TXT

Vysvětlivky a pomocné číselníky

V případě zjištění nesrovnalosti v návrhu Seznamu je možné kontaktovat SÚKL, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu: scau@sukl_cz (revize@sukl_cz), jako předmět prosím uveďte "Návrh seznamu". 

Za případné připomínky předem děkujeme.