ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Náhrada výdajů za poskytnutí konzultace

Náhrady výdajů za poskytnutí takové konzultace stanoví vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v pokynu UST-29 aktuální verze Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony.

Náhrada výdajů se provádí prostřednictvím interaktivního formuláře - Náhrady výdajů / Obecné včetně reklamy na léčivé přípravky. 

Náhrada výdajů se nepožaduje:

  • za ústní konzultaci poskytnutou v rámci probíhajících odborných úkonů ústavu již uhrazených podle pokynu UST-29,
  • za konzultace k případům, kdy byla úhrada nákladů prominuta podle pokynu UST-24 aktuální verze,
  • za konzultace týkající se zdravotnických prostředků.

Za konzultace se nepovažují schůzky se zástupci regulovaných subjektů, ke kterým byli zástupci ústavem vyzváni.

Zdravotnické prostředky s účinnou látkou – pokud se jedná o konzultaci k léčivé látce, která je součástí zdravotnického prostředku, pak je konzultace hrazená dle pokynu UST-29.