ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Na předsednické akce SÚKL přijelo přes 350 zahraničních delegátů. Jednání se účastnili experti na vakcíny, léky i zdravotnické prostředky z celé Evropy

Státní ústav pro kontrolu léčiv v době českého předsednictví v Radě EU pořádal jednání výborů Evropské agentury pro léčivé přípravky i pracovních skupin sítě ředitelů lékových agentur (Heads of Medicines Agencies). Od začátku září do prosince SÚKL organizoval celkem 8 prezenčních akcí, kterých se zúčastnilo více než 350 zahraničních delegátů z dalších lékových agentur, ale také z Evropské komise nebo Evropské agentury pro léčivé přípravky a dalších důležitých institucí.  


6. ledna 2023


Jsem velice ráda, že jsme obstáli v plnění všech úkolů, které nás během předsednictví potkaly. SÚKL zajišťoval jednání nejen organizačně, ale také jsme s kolegy předsedali nebo spolupředsedali jednáním pracovních skupin a výborů. Mezi desítkami delegátů bylo vždy třeba udržet konstruktivní diskusi, aby bylo možné přijmout jasné závěry,“ říká Irena Storová, ředitelka SÚKL.

Do Prahy zamířili na jednání ředitelé všech evropských lékových agentur, dále specialisté těchto agentur, kteří se věnují právní a legislativní oblasti. Přijeli také experti na léčiva a problematiku nežádoucích účinků léčivých přípravků, odborníci kompetentních autorit pro zdravotnické prostředky, zástupci koordinační skupiny pro decentralizovaný postup a postup vzájemného uznávání i komunikační profesionálové. Další akce se pak uskutečnily online. Jednání pracovních skupin i výborů jsou neveřejná a účastníci jsou ve většině výborů vázáni mlčenlivostí, není tedy možné zmínit konkrétní výstupy z jednání.

Diskuse se vedly o například změnách, které přinese nová legislativa, o onemocnění covid-19 či o elektronizaci ve zdravotnictví. „Během šesti měsíců byl díky českému předsednictví SÚKL v centru pozornosti kolegů z celé Evropy. Rádi jsme využili příležitosti k představení naší lékové agentury a seznámili kolegy s našimi činnostmi. V porovnání s dalšími státy patří SÚKL k větším lékovým agenturám. Zároveň zajišťuje také činnosti, které v zahraničí nejsou u všech agentur obvyklé, jako je například elektronická preskripce nebo stanovování cen a úhrad léčivým přípravkům,“ doplňuje Irena Storová.

V rámci předsednictví se SÚKL významně podílel také na dvou jednáních skupiny Národních kompetentních autorit pro regulaci cen a úhrad léčiv. Akce organizačně zabezpečila Evropská komise, SÚKL se podílel na přípravě programu a spolupředsedal jednání.

České předsednictví v Radě EU přineslo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mnoho dobrého. Nelze pominout výsledky některých jednání a přiblížení České republiky kolegům ze zahraničí. Navíc po covidové odmlce, kdy se pravidelná jednání konala pouze online, byla znovu možnost setkat se s kolegy osobně. Pro SÚKL je spolupráce na mezinárodní úrovni každodenní náplní práce. Právě pandemie onemocnění covid-19 ji ještě více zintenzivnila a ukázala, jak důležité je mít možnost operativní spolupráce.


Kontakty pro média:

Klára Brunclíková,

Tisková mluvčí, Vedoucí Tiskového a informačního oddělení
tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz