ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MUDr. Tomáš Boráň byl jmenován ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv se 1. května 2024 stal MUDr. Tomáš Boráň. Na základě výsledků výběrového řízení ho do této funkce vybral ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.  


2. května 2024


MUDr. Tomáš Boráň má zkušenosti z vědecké činnosti na Akademii věd ČR i akademické činnosti na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v roce 2005. Od roku 2009 působil ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, dříve na pozici vedoucího oddělení klinických hodnocení a poté na pozici ředitele sekce registrací léčiv. Od roku 2024 je také členem pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro posílení dostupnosti strategicky významných léčiv a Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu (CKS NAP) a má zkušenosti z mezinárodních pracovních výborů a skupin, zejména Výboru pro moderní terapie (CAT) a Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), Evropské sítě pro inovace při Síti ředitelů lékových agentur (HMA) a Farmaceutického výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské komise.


„Jako nově jmenovaný ředitel se chci přednostně věnovat zajištění bezproblémového vnitřního fungování Ústavu. Mým hlavním cílem je zajistit, aby SÚKL ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR proaktivně řešil odborné otázky spojené s agendami, které jsou v gesci Ústavu a efektivně zaváděl nové změny vyplývající z národních i evropských právních předpisů. Dále plánuji posílit komunikaci jak s odborníky v oblasti zdravotnictví, tak i s pacientskou veřejností, aby byly informace o léčivech přístupné a srozumitelné pro všechny,“ uvedl své klíčové priority Tomáš Boráň, ředitel SÚKL.