ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci září a opravu údajů u přípravků ve skupině ATC J07.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází nejpozději 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.

 

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

  • SCAU101008.xls SCAU101008.xls (7,76 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU101008i.xls SCAU101008i.xls (29,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU101007
  • SCAU101008d.xls SCAU101008d.xls (28,50 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU101007 

 

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

  • SCAU101008.txt SCAU101008.txt (2,02 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU101008i.txt SCAU101008i.txt (3,45 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU101007
  • SCAU101008d.txt SCAU101008d.txt (3,46 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU101007 

 

Vysvětlivky a pomocné číselníky