ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2009

  Při zpracování aktuálního vydání říjnového "Seznamu LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění" nedošlo ke zohlednění opravného rozhodnutí ve věci stanovení výše a podmínek úhrady a u léčivého přípravku Mircera kód SÚKL 29019 byla uvedena nesprávná výše úhrady. Z tohoto důvodu Ústav dne 8.10.2009 přistoupil k mimořádné aktualizaci Seznamu.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků

zmeny_uhrady.xls Změny_úhrady.xls (13,50 KB)

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

SCAU091008.xls SCAU091008.xls (3,96 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU091008i.xls SCAU091008i.xls (15,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU091007
SCAU091008d.xls SCAU091008d.xls (16,00 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU091007

Detail indikačního omezení

DETIND1_091007.xls DETIND1_091007.xls (710,50 KB)

Plně hrazené přípravky

SCAUPH091007.xls SCAUPH091008.xls (1,17 MB) -  přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

SCAU091008.txt SCAU091008.txt (1,79 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU091008i.txt SCAU091008i.txt (267 bytes) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU091007
SCAU091008d.txt SCAU091008d.txt (269 bytes) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU091007

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

SCAU091008_DETIND2.txt SCAU091008_DETIND2.txt (1,80 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU091008i_DETIND2.txt SCAU091008i_DETIND2.txt (268 bytes) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU091007
SCAU091008d_DETIND2.txt SCAU091008d_DETIND2.txt (270 bytes) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU091007

Soubory pro stažení - plně hrazené přípravky:

SCAUPH091007.txt SCAUPH091008.txt (521,81 KB) -  přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky
SCAUPH091007_DETIND2.txt SCAUPH091008_DETIND2.txt (524,28 KB) -  přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (563,61 KB)
Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (323,92 KB)
Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datové_rozhranní_SUKL_Seznam_hrazených_LP_20080605.pdf (130,74 KB)

TCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)