ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2010

Mimořádná aktualizace zahrnuje opravu maximálních cen a typu cenové regulace u níže uvedených přípravků.  

Oprava maximálních cen se týká kódů 136446 (Puri-nethol), 16314 (Sandomigran) a 168 (Hydrochlorothiazid Léčiva). Oprava typu cenové regulace se týká přípravků obsahujích paracetamol ve formě čípků, a to kódů 4343 (Paralen 500 SUP), 91249 (Paralen 100), 95613 (Panadol Junior čípky), 95611 (Panadol Baby čípky), 86013, 86014 (Ben-u-ron 500 mg), 86011, 86012 (Ben-u-ron 250 mg), 86009, 86010 (Ben-u-ron 125 mg), 86015 (Ben-u-ron), 94980 (Mexalen 250 mg) a 94979 (Mexalen 125 mg).

V Seznamu byly zohledněny změny vyplývající ze zákona č. 362/2009 Sb. a změna snížené sazby DPH z 9% na 10 %. Formát datového rozhraní je nezměněn, došlo jen ke změně symbolů u položek LEG_CV a LEG_UHR1.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich. 

Změny maximálních cen, úhrad a započitatelných doplatků

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

  • SCAU100114.xls SCAU100114.xls (3,95 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU100114i.xls SCAU100114i.xls (23,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100111
  • SCAU100114d.xls SCAU100114d.xls (24,00 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100111

Detail indikačního omezení

Plně hrazené přípravky

  • SCAUPH100114.xls SCAUPH100114.xls (683,50 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

  • SCAU100114.txt SCAU100114.txt (1,84 MB- plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU100114i.txt SCAU100114i.txt (3,29 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100111
  • SCAU100114d.txt SCAU100114d.txt (3,45 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100111

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

Soubory pro stažení - plně hrazené přípravky:

  • SCAUPH100114.txt SCAUPH100114.txt (296,14 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky
  • SCAUPH100114_DETIND2.txt SCAUPH100114_DETIND2.txt (297,46 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (571,28 KB)
Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (365,56 KB)
Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_091218.pdf Datové_rozhraní_SUKL_Seznam_hrazených_LP_091218.pdf (163,70 KB)

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)