ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Aktualizace seznamu zahrnuje zpětné zařazení přípravku Coxtral gel, kódy 0023480 a 0023481, který byl vyřazen ze seznamu zveřejněného k 1.10.2008 na základě schválené žádosti o zrušení registrace, podané držitelem rozhodnutí o registraci. Držitel se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Dále je zahrnuta oprava ORC u přípravku Biseptol, kód 003377, pro který držitel rozhodnutí o registraci nahlásil chybnou cenu původce, kterou nyní opravil.  

Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny  pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.  
U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu.
Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně  vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy se vzdal odvolání poslední z účastníků řízení.

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě
  • SCAU081015.xls SCAU081015.xls (3,76 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU081015i.xls SCAU081015i.xls (15,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU080930
  • SCAU081015d.xls SCAU081015d.xls (14,50 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU080930 
Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)
  • SCAU081015.txt SCAU081015.txt (1,64 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU081015i.txt SCAU081015i.txt (573 bytes) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU080930
  • SCAU081015d.txt SCAU081015d.txt (193 bytes) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU080930
     

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31) 

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

Pomocné_číselníky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (251,66 KB
Pomocné_číselníky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (513,02 KB
 
Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf (130,74 KB 05.06.2008 14:21)
Aktualizace datového rozhraní SCAU 08-02 zahrnuje vysvětlení příznaku TCR N - neregulováno. Proti stavu publikovanému 2008.05.30. nedošlo k jiné změně.

ATCrrmmdd   - číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin) 
DRZrrmmdd - číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců 
LIMrrmmdd  - číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit) 
NEZAPrrmmdd  - číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu) 
OMErrmmdd  - číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře) 
STAVREGrrmmdd  - číselník pro pole S_REG (stav registrace) 
DETINDrrmmdd  - číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení) 
DETIND2rrmmdd  - číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady 
TYPREGrrmmdd  - číselník pro pole T_REG (typ registrace)