ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ vydaného k 1.12. s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již nebude vydávána řádná aktualizace Seznamu.   

Ústav ve vydávané opravě Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen SCAU) odstraňuje zjištěné vady v nejvyšší možné úhradě pro konečného spotřebitele v SCAU vydaném dne 30.11.2011 u přípravků: ELIGARD, CAELYX, MYOCET, SUSPENSIO VIŠNĚVSKI CUM PICE LIQUIDA HBF, VIREAD, ZOMACTON A ZAVESCA. Tato oprava je provedena v souladu s § 39n odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

Oprava SCAU uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků (LP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu. Dále Seznam obsahuje základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin.


Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatkůSeznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

 

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

 
Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v XLS podobě
 
 
Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v TXT podobě


Vysvětlivky a pomocné číselníky
 

Upravené datové rozhraní Seznamu cen LP/PZLÚ používaných při ústavní péči neobsahuje DNC

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)