ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Lhůty pro poskytnutí informace

Jestliže žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, SÚKL Vám nejpozději do 7 dnů od podání žádosti sdělí údaje umožňující její vyhledání a získání.

Brání-li nedostatek údajů o Vás vyřízení žádosti o informace podle zákona, vyzve Vás SÚKL do 7 dnů od podání žádosti, abyste žádost doplnil. Nevyhovíte-li do 30 dnů ode dne doručení výzvy, SÚKL Vaši žádost odloží.

Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Vás SÚKL do 7 dnů od podání žádosti, abyste žádost upřesnil. Nevyhovíte-li do 30 dnů ode dne doručení výzvy, SÚKL rozhodne o odmítnutí Vaší žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti SÚKL, SÚKL žádost odloží a tuto skutečnost Vám sdělí do 7 dnů od doručení žádosti.

Není-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti SÚKL Vám informace poskytne nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, a to jen ze závažných důvodů. SÚKL Vás musí o prodloužení lhůty i o jeho důvodu prokazatelně informovat, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Závažnými důvody jsou:

  • Vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
  • Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
  • Konzultace s jiným povinným subjektem nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.