ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Komentář SÚKL k závěrečné zprávě forenzního auditu, který byl zveřejněn Ministerstvem zdravotnictví ČR a je dostupný na webu www.mzcr.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) vnímá pozitivně zveřejnění znění forenzního auditu, který objednala dřívější ředitelka SÚKL Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., a to vzhledem ke skutečnosti, že dochází v médiích k poškozování dobrého jména klíčové instituce českého zdravotnictví .    

 


7. února 2024


 

Zveřejnění auditu ze strany SÚKL je zkomplikováno ujednáním s auditorskou společností, které za SÚKL osobně vyjednala Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. a které nedovoluje s veřejností transparentně materiál sdílet. Závěrečná auditní zpráva je na základě tohoto ujednání označena auditorskou společností jako tajná a důvěrná, a určená jen pro vnitřní potřebu SÚKL. Je zřejmé, že Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo ke zveřejnění auditu ve veřejném zájmu, aby došlo k objasnění nepravdivých či zavádějících mediálních dezinformací, spekulací a obvinění a ke zpřístupnění objektivních informací široké veřejnosti.   

 

PharmDr.  Jakub Velík, Ph.D. k danému rozhodnutí dále uvádí: “Zveřejnění auditu ze strany MZ vnímám jako vhodný krok. Nyní se každý může přesvědčit, že v auditní zprávě není dokumentováno žádné porušení zákona a jeho zjištění jsou doporučujícího charakteru. SÚKL s ministerstvem zdravotnictví otevřeně sdílí veškeré informace, které jsou v této věci klíčové a bude-li to třeba, poskytneme maximální součinnost také dalším orgánům státní správy”.  

 

Aby byly vyvráceny veškeré spekulace v co v nejkratším čase, již nyní probíhá na SÚKL veřejnosprávní kontrola ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, která byla zahájena dne 1. 2. 2024.

Do ukončení výše uvedené kontroly ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR neplánuje SÚKL zveřejnit další své komentáře k výše uvedenému auditu. Jakmile bude kontrola ze strany MZ ukončena, bude veřejnost o výsledku provedené kontroly informována.  


Tiskové a informační oddělení


pdf.pngPříloha č.1 k prohlášení SÚKL.pdf, soubor typu pdf, (495,06 kB)