ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ostatní sekce SÚKL - Jak postupovat při žádosti o konzultaci

Zájemce o poskytnutí konzultace (dále žadatel) kontaktuje odborného pracovníka – konzultanta, anebo asistentku oddělení (anebo sekce), jehož činnosti se požadovaná konzultace týká e-mailem, či telefonicky.

Kontakty na jednotlivá oddělení:

1/ Při prvním kontaktu žadatel zašle předběžnou žádost o konzultaci, která musí obsahovat konkrétní dotazy či oblasti uvažované konzultace, předpokládaný časový rozsah konzultace, návrh termínu/termínů k uskutečnění konzultace, jméno kontaktní osoby a její telefon, e-mail.

2/ Žadatel je kontaktován konzultantem nebo asistentkou oddělení.

3/ Žadatel zašle oficiální žádost o konzultaci na e-mail asistentky příslušného oddělení nebo sekce. Tato žádost o konzultaci musí obsahovat:

 • konkrétní dotaz/dotazy (eventuálně potřebnou dokumentaci)
 • dohodnutý časový rozsah konzultace
 • dohodnuté datum konání konzultace
 • počet a jména účastníků konzultace
 • jméno kontaktní osoby a její telefon a e-mail
 • obchodní název společnosti
 • adresu společnosti
 • IČO
 • variabilní symbol (v případě placené konzultace)

4/ Dále žadatel postupuje dle pokynů konzultanta či asistentky oddělení.

Případné informace o způsobu platby náhrad výdajů a získání variabilního symbolu budou žadateli poskytnuty asistentkou příslušného oddělení.

Úhradu za konzultaci je možné provést jak před proběhnutím konzultace, tak po skončení konzultace.

 • Při platbě před poskytnutím konzultace předá konzultant žadateli potvrzení o zaplacení náhrady výdajů za odborné úkony na konzultaci.
 • Při platbě po skončení konzultace je potvrzení o zaplacení výdajů za odborné úkony doručeno žadateli poštou po proběhnutí platby.