ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2020

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

Obsah:
  • Nahlásili jste nám… 
  • Gadoteridol/butylskopolamin a úmrtí na anafylaktickou reakci
  • Nežádoucí účinky po escitalopramu
  • Rosuvastatin a cytochrom P-450
  • Levonorgestel a riziko depresí
  • Nežádoucí účinky léčiv hlášené SÚKL v r. 2019
  • Celoevropská přehodnocení přínosů a rizik léčivých přípravků (referraly)
  • Přehled Informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům
  • Přehled edukačních materiálů