ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2012

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 23. 10. 2012.  

Obsah:

  • Kalcitonin - omezení používání v klinické praxi v důsledku nových poznatků souvisejících s rizikem výskytu maligních onemocnění
  • Infanrix Hexa a stažení šarže č. A21CB191B z úrovně zdravotnických zařízení
  • Infanrix a rozsáhlé lokální reakce - připomenutí pro očkující lékaře a rodiče očkovaných dětí
  • Tramadol a přehodnocení bezpečnosti
  • Bisfosfonáty a riziko iritace jícnu
  • Levodopa, agonisté dopaminu a inhibitory COMT - riziko impulzivního chování
  • Donepezil - riziko neuroleptického maligního syndromu
  • Ondansetron - omezení dávky pro intravenózní podání
  • Tolperison a omezení indikací - doplnění informací