Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 13. 10. 2011.  

Obsah:

  • Bisfosfonáty a atypické fraktury
  • Orslistat - bylo zahájeno celoevropské přehodnocení přínosů a rizik
  • Isotretinoin a riziko teratogenity
  • Antipsychotika v průběhu těhotenství
  • Kazuistika - klenbuterol a nežádoucí účinky
  • Dronedaron - omezení používání
  • Kazuistika - flukonazol a rychlost infuze