ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3-4/2018

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 18. 12. 2018.  

Obsah:
 • Úvod
 • Dotazník spokojenosti
 • Nahlásili jste nám
 • Amiodaron a tyreopatie
 • Trazodon a riziko jaterního poškození
 • Hydrochlorothiazid a riziko rozvoje nemelanomových kožních nádorů
 • Nežádoucí účinky vybraných léčiv, které byly hlášeny SÚKL v r. 2017
 • Závěry hodnocení léčivých látek v rámci EU
 • Důležité informace o bezpečnosti léčiv
 • Přehled Informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům
 • Přehled edukačních materiálů pro bezpečnější používání léčivých přípravků